Законодавчі новації

Шановні колеги, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого на своєму блозі «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади» пропонує чергову добірку законодавчих документів, які впливатимуть на діяльність бібліотек.

Важливо! Оновлення Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» у роботі

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України повідомило про прийняття за основу проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”.

Проект Закону зареєстровано за №5002.

У новій редакції Закону пропонується розширити та оновити поняттєвий та термінологічний апарат, зокрема, додати ряд нових термінів та уточнити існуючі (наприклад, додані такі терміни, як «бібліотечний пункт», «електронна база даних», «електронний документ», «книжкова пам’ятка», «національна бібліографія» тощо).

У проекті конкретизовано норми про спеціальні бібліотеки.

Норми щодо створення, реорганізації та ліквідації бібліотек приведено у відповідність до законодавства про юридичні особи.

Законопроектом також запропоновано інший механізм реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек, що має убезпечити їх від хаотичного закриття та не допустити обмеження прав громадян на бібліотечне обслуговування. Законопроектом передбачено, що процес реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек має розглядатися в публічній площині.

Законопроектом пропонується ввести поняття піклувальної ради бібліотеки як дорадчого колегіального органу, основним завданням якого є сприяння розвитку бібліотеки.

Також у проекті унормовано функціонування обмінних бібліотечних фондів, приділено увагу питанню збереженню бібліотечних фондів, особливо книжкових пам’яток, у тому числі шляхом оцифрування та відкриття широкого доступу до них за допомогою електронних бібліотек, унормовано створення та функціонування Національної електронної бібліотеки, введено норми щодо посилення соціальних гарантій працівників бібліотек. Джерело https://oth.nlu.org.ua/?p=5109 

Законодавчі новації: літо 2021

Сьогодні пропонуємо чергову добірку законодавчих новацій, які впливатимуть на організаційно-практичну діяльність не лише керівників бібліотек, а й посадових осіб органів місцевого самоврядування.

  1. В Україні затвердили Державну програму національно-патріотичного виховання до 2025 року.

Кабінет Міністрів України затвердив першу в Україні державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року. Метою програми є удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності.
Програма передбачає:

– підвищення ролі української мови як національної цінності;
– подолання посттоталітарних деструктивних наслідків у свідомості населення України;
– запобігання проявів ксенофобії, расової дискримінації;
– залучення жителів тимчасово окупованого Криму та Донбасу до участі у проектах національно-патріотичного виховання;
– формування оборонної свідомості громадян;
– формування розуміння і підтримки державної політики щодо євроатлантичної інтеграції.

Програма формує єдиний курс для всіх ЦОВВ, органів місцевого самоврядування та громадськості у сфері національно-патріотичного виховання.
Детальніше тут  .

  1. Від 16 липня 2021 року розпочався новий етап втілення норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (за № 2704-VIII, від 25 квітня 2019 року), який забезпечує збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

 Бібліотечним фахівцям близькі норми де чітко артикульовано, що різні заходи та події мають відбуватися державною мовою (культурно-мистецькі, розважальні та видовищні заходи; оголошення, афіші, інформаційні матеріали про заходи, вхідні квитки; музейна справа та мистецькі виставки; туристичне та екскурсійне обслуговування) .
Щодо книговидання, то Законом передбачена схожа норма – не менше половини всіх виданих впродовж року видавцем назв книг має бути українською мовою, також не менше 50% назв книг, що продаються у книгарнях чи інших місцях розповсюдження, мають бути державною мовою.
Також, Закон зобов’язує використовувати у своїй діяльності комп’ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою органи державної влади; місцевого самоврядування; підприємства, установи та організації; заклади освіти державної та комунальної форм власності для освітніх потреб. Якщо у відповідної програми ще немає інтерфейсу українською, то допускається використання програм з інтерфейсом англійською мовою.

  3. В Україні Указом Президента України затверджено «СТРАТЕГІЮ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ» (від 2 червня 2021 року за 225/2021) .  Про Стратегію зроблено допис від  червень 8, 2021 .
Додатково звертаємо увагу на Оперативну ціль 4.2. Стимулювання населення до економічної активності та сприяння його продуктивній зайнятості, яка передбачає забезпечення подальшого розвитку неформальної освіти та підтвердження професійної кваліфікації, залучення приватних інвестицій в організацію професійного навчання працівників протягом їх трудового життя. Чому вирішила звернути увагу керівників бібліотек на це завдання? Насамперед тому, що 3 червня народні депутати прийняли в першому читанні за основу законопроєкт № 4147 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій».
Метою законопроєкту автори законодавчої ініціативи визначили стимулювання розвитку національної системи кваліфікацій.
Законопроєкт спрямований на:
— законодавче визначення часткової кваліфікації;
— встановлення сучасних вимог до професійних знань та умінь працівників;
— усунення колізій між професійними стандартами та кваліфікаційними характеристиками, окремих питань розроблення, затвердження та введення в дію професійних стандартів;
— створення та ведення Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій, діяльності Галузевих рад з розроблення професійних стандартів, а також врегулювання пов’язаних із цим окремих положень законодавства про функції колегіального органу у сфері кваліфікацій (Національне агентство кваліфікацій).
Згідно із законопроєктом професійна кваліфікація (повна професійна кваліфікація) — визнана суб’єктом, уповноваженим на оцінювання і визнання результатів навчання осіб та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей та/або результатів навчання, що дозволяють виконувати трудові функції.
Часткова професійна кваліфікація — кваліфікація, яка свідчить про здобуття особою частини компетентностей та/або результатів навчання, які визначені відповідним освітнім та/або професійним стандартом.
Наявність у особи повної професійної кваліфікації дозволяє їй виконувати повний набір трудових функцій в межах такої кваліфікації, одного або декількох видів занять (професій).
Наявність у особи часткової професійної кваліфікації надає їй право виконувати трудові функції лише визначеної частини кваліфікації.
Перелік робіт, які не потребують наявності у особи повних або часткових професійних кваліфікацій, встановлюватиме Національне агентство кваліфікацій.
Відповідні зміни запропоновано внести до Кодексу законів про працю.

  4. Люди з особливими потребами є повноцінними членами нашого суспільства і потребують постійної уваги до своїх проблем. Маломобільні групи населення – це не лише люди з інвалідністю. До цієї категорії громадян також належать особи похилого віку, вагітні жінки, особи з дитячими колясками та ті, хто мають тимчасові проблеми зі здоров’ям.  Створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення – можливість повною мірою користуватися всіма правами людини та основоположними свободами . є надзвичайно необхідним.

Наприкінці червня Постановою Кабінету Міністрів України було затверджено «ПОРЯДОК влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної  інфраструктури або їх розумного пристосування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2021-%D0%BF#Text  (від 30 червня 2021 р. за № 668).
Цей Порядок визначає механізм влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Проектна документація на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування розробляється відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 р. № 45.  . Не варто забувати і про ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд.

  1.  З 4 червня 2021 року діють оновлені НАДС Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (див. редакцію наказу Національного агентства України з питань державної служби від 28 квітня 2021 року № 72-21). Можливо ознайомлення з Правилами певним чином полегшить спілкування керівників бібліотек з окремими держслужбовцями та посадовими особами місцевого самоврядування ?

2021 рік

2021 рік для бібліотечної спільноти обіцяє бути насиченим у царині нормативно-правового врегулювання існуючих відносин.

   У порядку інформації пропонуємо перелік нормативно-правових актів, що очікують на оновлення. Їх вплив на розвиток бібліотечної галузі – безперечний.

На старті:

проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про культуру” щодо загальних засад надання населенню культурних послуг

постанова КМУ «Про затвердження Мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами»

План МКІП на 2021 рік:

Всеукраїнська нарада щодо впровадження оновленої статистичної звітності № 6-НК “Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України”, № 80-а-рвк “Зведена звітність, державних, публічних та інших бібліотек”. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат книговидання та креативних індустрій. Термін: березень

Наказ “Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 05.12.2007 № 75 “Про затвердження форм звітності № 6-НК “Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України”, № 80-арвк “Зведена звітність, державних, публічних та інших бібліотек” та Інструкцій щодо їх заповнення”. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат книговидання та креативних індустрій. Термін: червень

Наказ “Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 05 травня 1999 року № 275 “Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні”. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат книговидання та креативних індустрій. Термін: травень

Наказ “Про затвердження типового положення про публічну бібліотеку. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат книговидання та креативних індустрій. Термін: жовтень

Наказ МКІП “Про затвердження порядку надання грантів для поповнення бібліотечних фондів бібліотек ОТГ”. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат книговидання та креативних індустрій. Термін: червень

Наказ “Про затвердження методичних рекомендацій щодо ефективності роботи бібліотек”. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат книговидання та креативних індустрій. Термін: серпень

Додатково:

Проведення круглих столів з актуальних питань бібліотечної сфери. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат книговидання та креативних індустрій. Термін: протягом року.

Організація та проведення четвертого засідання групи експертів з питань бібліотек при Міжурядовій українськопольській комісії у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей. Відповідальний структурний підрозділ: ГУ охорони культурної спадщини та музеїв. Термін: травень

Конференція “Створення та функціонування оптимальних мереж закладів культури місцевого рівня”. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції. Термін: липень. Ужгород.

Загальнонаціональне соціологічне дослідження (спостереження) громадської думки у сфері культури. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції. Термін: жовтень.

Круглий стіл “Меценатська діяльність у сфері культури: існуючий. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції. Термін: друге півріччя.

Цикл семінарів та конференцій “Академія культурного лідера”. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції. Термін: протягом року.

Круглі столи щодо обговорення актуальних питань пов’язаних із забезпеченням формування та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат культури і мистецтв. Термін: протягом року.

Круглі столи з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади щодо системи управління сферою культури. Відповідальний структурний підрозділ: Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції. Термін: протягом року.

Серія навчальних семінарів з наповнення національної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи. Відповідальний структурний підрозділ: МКІП. Термін: протягом року.

Джерело Лагута Л. Очікуємо оновлення законодавства

Зареєстровано проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» 

Євгенія Кравчук, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики проінформувала:

На базі Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики і за участі Міністерства культури та інформаційної політики було проведено цілу низку заходів та обговорень бібліотечної проблематики, відвідано реформовані заклади у декількох ОТГ, зібрано пропозиції до проєкту від усіх, хто вболіває за оновлення та модернізацію.

Результатом цієї великої спільної роботи і став законопроєкт, який створить правову основу і слугуватиме дороговказом для реформи бібліотечної справи із врахуванням кращого світового досвіду.

Наша мета – підвищення якості послуг, що надаються бібліотеками; побудова мережі бібліотек📚, які формуватимуть простір для культурного, освітнього та наукового розвитку.

Для цього законопроєкт пропонує:

️ Оновлений термінологічний апарат (наприклад, додані такі терміни, як «бібліотечний пункт», «електронна база даних», «електронний документ», «книжкова пам’ятка», «національна бібліографія» тощо).

️ Адекватні потребам людей завдання державного управління у бібліотечній сфері та функції центрального органу виконавчої влади у сфері культури.

️ Сучасну класифікацію бібліотек. Чіткий перелік функцій бібліотек відповідно до міжнародних стандартів. Конкретизовані норми про спеціальні бібліотеки.

️Норми щодо створення, реорганізації та ліквідації бібліотек приведено у відповідність до законодавства про юридичні особи. Ефективний та зрозумілий механізм реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек, що має убезпечити їх від хаотичного закриття та спрямований на недопущення обмеження прав громадян на бібліотечне обслуговування.

️ Поняття піклувальної ради бібліотеки як дорадчого колегіального органу, основним завданням якого є сприяння розвитку бібліотеки.

️Регулювання обмінних бібліотечних фондів.

️Нормативний інструментарій для збереження бібліотечних фондів, особливо книжкових пам’яток, у тому числі шляхом оцифрування та відкриття широкого доступу до них за допомогою електронних бібліотек.

️ Створення та функціонування Національної електронної бібліотеки.

️ Посилення соціальних гарантій працівників бібліотек.

Проєкт ЗУ Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”

Джерело https://oth.nlu.org.ua/?p=4668 

Законодавчі новації грудня

Лагута Людмила    Грудень 9, 2020

1.      SOS !  Перша новина, на жаль, не додає оптимізму, адже КМУ планує заборонити попередню оплату на час дії карантину !

На сайті Кабміну оприлюднена постанова «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 і від 22 липня 2020 р. № 641» . Постановою передбачено:

  • дозволити розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів забезпечити перегляд умов укладених договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти;
  • Державна казначейська служба має здійснювати відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених видатків бюджету, в першочерговому порядку за видатками на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 “Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України”.

 !  Наслідки для бібліотек –  неможливість здійснювати передплату (газет, журналів, БД і т.п.) на 2021 рік !
Черговий виклик вимагає оперативної реакції. Формуємо інформаційне поле: звернення до Міністерства культури та інформаційної політики, максимум активності в соцмережах (на офіційних сторінках влади), залучаємо союзників,  партнерів, амбасадорів…

2.   06 грудня в газеті «Голос України» опублікували текст закону за  № 1009-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»  (законопроєкт №3651-д). Закон набрав чинності і надає можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад і районів.

Акцентуємо увагу на тому, що районна рада новоутвореного району зобов’язана прийняти до спільної комунальної власності територіальних громад новоутвореного району усі ЦБС чи районні бібліотеки (у разі відсутності ЦБС) ліквідованих районів та до 01.07.2021 передати їх до комунальної власності відповідних територіальних громад.
Детальніше про вплив даного Закону на діяльність та долю публічних бібліотек в консультації-презентації від Н.Розколупи, заст. генерального директора НБУ України ім. Ярослава Мудрого, в пості від 9 грудня 2020 р.

3.  2 грудня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив розроблений МКІП проєкт постанови «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою» (за №1183). Прийняття закону дозволяє врегулювати питання користування майном державних та комунальних закладів культури під час надання ними платних послуг з положеннями Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (див. частину восьму статті 2  закону).

4. Кабмін пропонує штрафувати за порушення складання бюджетної та фінансової звітності бюджетними установами. Такий проєкт закону погодив Кабмін на черговому засіданні. Далі справа за Радою. За порушення встановлених термінів та порядку подання фінансової та бюджетної звітності бюджетних установ або подання такої звітності у неповному обсязі планують карати штрафом від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів (510-850 грн). Слідкуйте за новинами, адже річна звітність не за горами!

 Джерело: Блог Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (https://oth.nlu.org.ua/?p=4444)  

Немає коментарів:

Дописати коментар